Reisbeurs

Dankzij een gift van Mevrouw Marguerite Trooster is de Stichting Professor Jan Troosterprijs  in staat een nieuw initiatief in het leven te roepen;  een reisbeurs voor technische medewerkers van de FNWI. De bedoeling van deze beurs is om de facultaire technici financieel te ondersteunen bij bezoek aan conferenties, trainingen of uitwisselingsbezoeken. Een gemotiveerde aanvraag voor deze beurs kan gedurende het hele jaar worden ingediend bij Prof.dr. Arno Kentgens en zal door de Commissie ter toekenning van de Professor Jan Troosterprijs worden beoordeeld.

Een formulier om om een bijdrage uit het fonds aan te vragen, kan hier worden gevonden: Aanvraagformulier reisbeurs

Op donderdag 3 februari is de eerste reisbeurs uitgereikt aan Drs. Liesbeth Pierson. Door de beurs is het voor haar mogelijk het International Microscopy Congress, dat in 2014 in Praag wordt gehouden, te bezoeken. De kennis die ze hier opdoet, komt ongetwijfeld ten goede aan alle studenten en medewerkers die door Liesbeth worden ondersteund bij het microscopie gebruik!

Ook de heren Janssen en Toonen maakten gebruik van een bijdrage uit de reisbeurs. Eerstgenoemde volgde in Wenen een internationale cursus elektronenmicroscopie. Doel van deze cursus is het nog beter gebruik kunnen maken van de door FNWI aangeschafte Transmissie Elektronenmicroskoop.

Tonnie Toonen nam deel aan CLEO 2015, de grootste internationale conferentie op het gebied van laser spectroscopie en fotonica in San Jose (USA). Binnen de afdeling Spectroscopy of Solids and Interfaces is de afgelopen 5 jaar een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld op het gebied van de fotonica, waarbij zowel kunstmatig gecreeerde fotonische kristallen alsook nano- en microfibers van organische materialen bestudeerd worden, waarbij het in- en uitkoppelen van laserlicht in deze structuren een enorme technische uitdaging is. Door deel te nemen aan de conferentie kan de groep worden ondersteund met behulp van de nieuwste kennis in dit vakgebied.

In 2019 is een reisbeurs uitgekeerd aan Ionnis Alexopoulos. De bijdrage van de stichting maakte het voor hem mogelijk deel te nemen aan de “Focus on Microscopy” conferentie in Londen.