Woensdag 19 juni 2024 – uitreiking Troosterprijs

Uitreiking 40e Troosterprijs

Op woensdag 19 juni wordt voor de 40e keer de Professor Jan Troosterprijs van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica uitgereikt. Twee projecten worden dit jaar gehonoreerd: Thijs Jacobs en Peter Walraven (technocentrum) voor het ontwerpen van een meetkamer voor de Membrame  Inlet Mass Spectrometer (MIMS) en André van Roij (Spectroscopy of Cold Molecules) en Edwin Sweers (technocentrum) voor het ontwerpen, bouwen en in bedrijf nemen van een ‘merged guide’. Deze laatste maakt het mogelijk 2 bundels moleculen samen te brengen op eenzelfde pad om hun reacties te bestuderen. Dit was voordien niet mogelijk omdat het afbuigen van het pad van één van de ammoniak moleculen ertoe leidde dat de ander ook automatisch afboog, waardoor ze elkaar nooit zouden raken. André en Edwin is het gelukt een dual guide te bouwen waarin 2 quadrupolen samenkomen tot een enkele hexapool, waarna Andre vervolgens ook nog zelfstandig de metingen heeft uitgevoerd, welke lieten zien dat het ontwerp ook in de praktijk tot verbluffend resultaten leidt.

Thijs en Peter ontwierpen een meetkamer zodanig dat zuurstof bij metingen volledig uitgesloten kon worden. Ook ontwierpen ze meetkamers van verschillende formaten voor de meting van de affiniteit van bacteriën voor methaan en waterstofgas. Dergelijke meetkamers zijn niet te koop en zijn een onmisbare schakel voor het bestuderen van o.a. de rol van bacteriën bij het produceren en verwijderen van broeikasgassen.

 U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke prijsuitreiking en receptie op woensdag 19 juni in HG00.307 (Huygensgebouw, Heijendaalseweg 135). Vanaf 15.45 staan de koffie en thee klaar!