Stg. Prof.dr. Jan Troosterprijs

In 2010 is een stichting opgericht om de Prof.dr. Jan Troosterprijs in stand te houden.
Naast de instandhouding van de prijs, heeft de stichting de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van technisch wetenschappelijke ontwikkelingen
  • het bevorderen van publiciteit aan opmerkelijk technisch wetenschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder het werk van de winnaars van de Troosterprijs

Om deze doelstellingen te bereiken, zet de stichting zich in voor het jaarlijks uitreiken van de Troosterprijs en het geven van publiciteit, onder meer door het bijhouden van deze website.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Prof.dr. Arno Kentgens (voorzitter)
  • Drs. Steven Trooster (bestuurslid)
  • Mw.drs. Marian de With (penningmeester/secretaris)

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 009207617.
Fiscaal nummer van de stichting: 8213.66.956

Voor een overzicht van inkomsten en besteding van de middelen: https://www.troosterprijs.nl/stichting-prof-dr-jan-troosterprijs/financiele-verantwoording-anbi-prof-dr-j-troosterstichting/

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen (geldelijke) beloning voor hun inzet.

De stichting richt zich sinds haar oprichting op het verkiezen van de jaarlijkse winnaar van de Troosterprijs en het uitreiken van deze prijs. Daarnaast stimuleert zij het indienen van reisaanvragen en beoordeelt deze en zorgt voor de bijbehorende administratie.

Voor meer informatie over deze stichting kunt u zich wenden tot Marian de With: m.dewith@science.ru.nl
Het postadres van de stichting:
Marian de With
St. Annastraat 630
6525 ZZ Nijmegen