Privacybeleid

Ons website-adres is: //www.troosterprijs.nl.
Deze website wordt bijgehouden door de Stichting Professor dr. Jan Troosterprijs, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 009207617.
Voor meer informatie over de stichting en de website kunt u terecht bij Marian de With, m.dewith@nmr.ru.nl.

Via deze website verzamelen we geen gegevens.

We publiceren foto’s van de feestelijkheden rondom de uitreiking van de Professor dr. Jan Troosterprijs. Mocht u onverhoopt ongewenst via beeldmateriaal op deze site zichtbaar zijn, dan kunt u dit kenbaar maken aan de webmaster.