ANBI verantwoording

De Prof.dr. J. Troosterstichting is goedgekeurd als ANBI stichting.
Hiertoe legt zij jaarlijks verantwoording af over het gevoerde financiele beleid. De middelen van de stichting komen voort uit persoonlijke giften. Uit haar middelen keert de Stichting op aanvraag reisbeurzen uit. De jaarlijkse Prof.dr. Jan Troosterprijs wordt gefinancierd door FNWI.

Via het onderstaande bestand ziet u de financiele handel en wandel van de stichting.