Over de Troosterprijs

Troosterprijs

Troosterprijs

De Jan Troosterprijs is ingesteld in februari 1982 ter nagedachtenis aan Professor Dr. Jan Trooster. De Troosterprijs is een initiatief van een aantal  collega’s en vrienden van de Rutgers University in New Brunswick en de University van North Carolina, beide in de Verenigde Staten, en van de familie Trooster. De prijs is bedoeld voor een wetenschappelijk of technisch medewerker dan wel student die zich verdienstelijk heeft gemaakt  op experimenteel en/of technisch gebied in de sectie Natuur- en Sterrenkunde of  Scheikunde, later is dit uitgebreid naar de secties Informatica en Biologie , en naar de Technische Afdeling van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Faculteit heeft een commissie in het leven geroepen om jaarlijks uit de voorgedragen kandidaten te bepalen wie in aanmerking komt voor deze prijs. De eerste commissie stond onder leiding van Professor Dr. E. de Boer, hoofd van de toenmalige afdeling Molecuulspectroscopie, waaraan Professor Trooster was verbonden.

Oorkonde Troosterprijs

Oorkonde Troosterprijs

Op 6 oktober 1982 werd de eerste Jan Troosterprijs uitgereikt aan Jan van Os van de afdeling Molecuulspectroscopie. Aanvankelijk was de prijs ingesteld voor 10 jaar. Na deze periode heeft de Faculteit het initiatief overgenomen. De prijs, bestaande, uit een oorkonde en een geldbedrag, is sindsdien vrijwel elk jaar toegekend aan facultaire medewerkers die uitgesproken talenten hebben voor het ontwikkelen en bouwen van geavanceerde meetapparatuur of voor het ontwikkelen van nieuwe methoden in het onderzoek. Dit naar het voorbeeld van Professor Trooster die een uitgesproken talent op dit gebied had. De facultaire commissie belast met de toekenning van de prijs, bestaat uit vertegenwoordigers van de subfaculteiten Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en de afdeling Technische Zaken. Momenteel zijn dit respectievelijk Prof. Dr. H.J.M. op den Camp,  Prof. Dr. S.Y.T. van de Meerakker, Prof. Dr. A. Kentgens (voorzitter) en Dr. Ing. S. Olsthoorn.

Uitmuntend wetenschappelijk onderzoek en uitdagend academisch onderwijs staat of valt met de input van mensen met creatieve ideeën en grote technische vaardigheden. Deze inbreng moet gewaardeerd en beloond worden. De kandidaten voor de Troosterprijs hebben zich op dit gebied onderscheiden en het is in al die jaren geen probleem geweest om voortreffelijke mensen te vinden. Zo werd de prijs in 2006 al voor de 25e uitgereikt aan Katinka van de Pas-Schoonen in het bijzijn van alle voorgaande winnaars. Het feit dat de Professor Jan Troosterprijs zich heeft ontwikkeld tot een “instituut” is een teken van de levendigheid van het onderzoek en onderwijs in onze faculteit en daarmee een mooi eerbetoon aan een wetenschapper die ons veel te vroeg is ontvallen.

25 jaar Troosterprijs

25 jaar Troosterprijs