1994 L. Thijs

L. Thijs

L. Thijs

L. Thijs

In 1994 werd de prijs uitgereikt aan de heer L. Thijs, die in 1961 op de afdeling Organische Chemie begonnen is als analist en zich ontwikkeld heeft tot een zelfstandig research assistant, die speciaal eigen bijdragen heeft geleverd op het gebied van de totaalsynthese van natuurprodukten en aziridinecarbonzure esters. Hij geeft daarbij ook leiding aan promovendi en studenten en is medebepalend voor het gezicht van de Organische Chemie. Zo is de heer Thijs ook betrokken bij het Erasmusprogramna met de Universiteit van Bologna, waar hij regelmatig naartoe reist om studenten van de afdeling Organische Chemie en de Bolognese studenten te coachen. Het onderzoek waarin de heer Thijs participeerde,  heeft geleid tot 61 publikaties met zijn naam, in meerdere gevallen met hem als eerste auteur. De heer Thijs is de eerste syntheticus in de rij van prijswinnaars en hij krijgt deze voor zijn gehele tot nu toe tot stand gebrachte oeuvre.

Uitnodiging 1994

Uitnodiging 1994