1992 S.M. Olsthoorn

S.M. Olsthoorn

Op donderdag 5 november 1992 werd voor de elfde keer de Professor Troosterprijs uitgereikt.
Ing. S.M. Olsthoorn was de gelukkige die ditmaal de prijs in ontvangst mocht nemen. De Troostercommissie, onder voorzitterschap van prof. Hilbers, kende Olsthoorn de onderscheiding toe voor: “zijn instrumentele vaardigheden en zijn innovatieve aanpak bij het werken met geavanceerde optische systemen ten behoeve van de optische karakterisatie van halfgeleiders
Belangrijk vond de commissie daarbij het relatief grote aantal publikaties dat de prijswinnaar op z’n naam heeft staan.
Olsthoorn, die met zijn 27 jaren de jongste Troosterprijswinnaar is, werkt ‘pas’ vijf jaar aan de KUN en wel bij de onderzoeksgroep Experimentele Vaste Stoffysica 3. In tien minuten schetste hij wat hij in vijf jaar gedaan heeft. Hij is betrokken geweest bij onderzoeken op het terrein van de laserspectroscopie _ Op aanschouwelijke manier vertelde hij zijn talrijk publiek over de door hem gebouwde foto-luminescentie-opstellingen. Dat zijn systemen die alle gemeen hebben licht te meten dat bepaalde materialen afgeven indien deze met (laser)licht worden beschenen.
In z’n dankwoord memoreerde de laureaat welk een voorrecht het is te leven in een land met zulk een grote vrijheid van meningsuiting als het onze. Van die vrijheid maakt hij dikwijls gebruik; kritiek steekt hij niet onder stoelen of banken! Daarom heeft hij besloten het geldbedrag dat aan de Troosterprijs is verbonden, te schenken aan Amnesty International, een organisatie die er alles aan doet die vrijheid overal in de wereld te bewerkstelligen.