1984 J.J. Bour

J.J. Bour

Uitreiking 1984

Uitreiking 1984

Op woensdag 3 oktober werd voor de derde maal de Jan Trooster prijs uitgereikt, deze keer aan Ing. .J.J. Bour, medewerker van de afdeling Anorganische Chemie. De heer Bour heeft de prijs gekregen voor zijn verdiensten op het gebied van synthese, isolatie en karakterisering van nieuwe verbindingen en de ontwikkeling van de daarbij noodzakelijke apparatuur. Vanaf 1964 is de heer Bour werkzaam op de afdeling Anorganische Chemie. Gedurende de eerste periode heeft hij gewerkt aan de synthese van Cu en Ni verbindingen met amideachtige liganden. Aan de nauwkeurige observatie van de heer Bour is het te danken dat unieke Cu(III) en Ni(III) complexen werden ontdekt, die nog altijd als de prototypes gelden van Cu en Ni peptide verbindingen in geoxydeerde toestand. Gedurende de laatste tien jaren heeft de heer Bour gewerkt aan goud-cluster verbindingen, die sterk de internationale aandacht hebben getrokken. Daarbij is van groot nut gebleken goudverdampingsapparatuur, die door de algemene dienst van onze faculteit is gebouwd, mede naar het ontwerp en de ideeën van de heer Bour. De goudatomen van deze clusters zijn gelegen op de hoekpunten van regelmatige veelvlakken. Door deze rangschikking worden fraaie moleculaire bouwwerken gevormd, die op zichzelf reeds aan de onderzoeker voldoening geven. Wetenschappelijk zijn de clusters van belang omdat zij de overgangen vormen van moleculaire verbindingen naar metalen. Maatschappelijk gezien zijn de clusters interessant omdat zij katalytische eigenschappen hebben. De heer Bour kan gekenschetst worden als een kundig experimentator. Mede door zijn doorzettingsvermogen en goede observatie zijn interessante nieuwe verbindingen gerealiseerd. In vele publicaties van de afdeling Anorganische Chemie worden deze verbindingen in detail beschreven. Alleen al gedurende de laatste vijf jaar prijkt boven een 20-tal publicaties mede de naam van Jan Bour. Als bijzonderheid mag worden vermeld dat Jan Trooster zelf ook zeer in cluster verbindingen was geïnteresseerd. Een van zijn promovendi, Dr. Thijs Viegers, is gepromoveerd op een proefschrift getiteld: “Au Mössbauer Spectroscopy. Hyperfine interactions and dynamical behaviour of gold in molecular crystalls and small particles”. Verder was hij co-promotor bij de promotie van Dr. Frans Vollenbroek, de eerste Nijmeegse promovendus op dit gebied die in 1979 promoveerde op een proefschrift “Synthesis and investigations of gold cluster compounds”.