1983 H.A.M. Balster

H.A.M. Balster

H.A.M. Balster

H.A.M. Balster

Op woensdag 5 oktober 1983 werd de Prof. Troosterprijs uitgereikt aan H. Balster medewerker van de afdeling Elektronica van de Algemene Dienst. De Prof. Trooster prijs werd ingesteld in 1982 en is bedoeld voor een wetenschappelijk of technisch medewerker, dan wel student, die zich verdienstelijk heeft gemaakt op experimenteel en/of technisch gebied in de sectie Natuur en Sterrenkunde, de sectie Scheikunde of in een van de afdelingen van de Algemene Dienst, de afdelingen Mechanische Produktie, Elektronica, Instrumentatie, Ontwerp, Onderhoud lnstrumenten en de Glasinstrumentmakerij .

De heer Balster heeft zich vanaf 1977 bezig gehouden met de ontwikkeling van de besturing van de 40cm spiegel telescoop en de uitbreiding van het instrumentarium van de 20cm refractor. In het geval van de 40cm telescoop is de aandrijving en de besturing geheel gereviseerd en vernieuwd. Voor de 20cm refractor ontwikkelde hij een opstelling voor Hα opnamen van de zon. De besturing en de kwaliteit van beide telescopen is zodanig dat ze als waarneem- en experimenteerapparatuur op wetenschappelijk verantwoorde wijze gebruikt kunnen worden. Het ontwikkelen en optimaal functioneren van een telescoop vereist veel praktische ervaring met de betrokken instrumenten. De heer Balster heeft met de ontwikkelde apparatuur prachtige opnamen gemaakt van zonneverschijnselen, zo scherp als met het instrumentarium maar mogelijk is. De bekwaamheden van de heer Balster als waarnemer van zonneverschijnselen en zijn vakkundigheid als elektronicus zijn een gelukkige combinatie van eigenschappen, die hebben geleid tot verdere ontwikkeling en verbetering van apparatuur en technieken die bij zonnewaarnemingen worden gebruikt. De Heer Balster neemt nu als waarnemer deel aan een tweetal internationale projekten die door het Sterrekundig instituut van Nijmegen worden gesteund.

Deskundigen op het gebied van zonnewaarnemingen zijn van mening dat het werk van de Heer Balster kan wedijveren met dagelijkse zonnewaarnemingen van daartoe gespecialiseerde observatoria. Als bijzonderheid moet worden vermeld dat de Heer Balster zijn zonnewaarnemingen verricht in zijn vrije tijd. De fraaiste opnamen, de ontwikkeling van protuberansen, zijn in de lunchpauze gemaakt. De Heer Balster kan over zijn werk boeiend vertellen en ontvangt regelmatig uitnodigingen om over zijn werk een voordracht te houden.