1982 J.W.M. van Os

Jan van Os

Prof. de Boer reikt de 1e Troosterpijs uit aan Jan van Os

Op woensdag 6 oktober 1982 werd aan Ing. J.W.M. van Os, medewerker op de afdeling Molecuulspectroscopie, de eerste Professor Trooster prijs toegekend. Deze prijs werd ingesteld na het overlijden van Prof. Trooster in februari 1982 op initiatief van collega’s en vrienden van Prof. Trooster verbonden aan de Rutgers University te New Brunswick, U.S.A.
Professor Trooster had vanaf 1967 nauwe relaties met deze universiteit. Hij heeft daar verscheidene jaren doorgebracht, wat geleid heeft tot vruchtbare wetenschappelijke samenwerking en tot hechte persoonlijke vriendschap. Ter nagedachtenis aan hem werd deze prijs ingesteld met de bedoeling  hem jaarlijks gedurende tien jaar uit te reiken in de vorm van een oorkonde en boekenbon aan een wetenschappelijk of technisch medewerker, dan wel student, die zich verdienstelijk heeft gemaakt op experimenteel en/of technisch gebied in de Sectie Natuur- en sterrenkunde, in de sectie Scheikunde of in één van de afdelingen van de Algemene Dienst, de afdelingen Mechanische productie, Electronica, Instrumentatie, Ontwerp, Onderhoud instrumenten en de Glasinstrumentmakerij.

De heer van Os verkreeg de prijs op grond van de volgende overwegingen. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de elektronenspinresonantie, de vaste stof kernspinresonantie (NMR) en de Mössbauer spectroscopie. Genoemd mag worden op het gebied van de electronenspinresonantie de bouw van een zeer snelle pulsgenerator voor de besturing van de electronspinecho spectrometer, waarbij gebruik gemaakt moest worden van supersnelle, maar lastige emïtter gekoppelde logica. De bijdrage van de heer van Os aan het onderzoek op het gebied van de kernspinresonantie bestaat uit de constructie van een spectrometer  voor vaste stof NMR, lang voordat commerciële spectrometers verkrijgbaar waren.
Het laboratorium voor molecuulspectroscopie verkeerde daardoor lang in een unieke positie, uniek in Nederland en zelfs uniek in Europa. Van zijn bijdrage aan het vaste stof NMR project moet speciaal vermeld worden het ontwerp en de constructie van de pulsgenerator en de rol, die van Os speelde bij de ontwikkeling van de zogenaamde magic angle spinner. Tenslotte zij vermeld de bijdrage van de heer van Os aan de Mössbauer spectroscopie, het gebied waarop Prof. Trooster zo actief was. De digitale besturing van de beweging van de transducter waarop de Mössbauer bron is bevestigd, is door van Os ontworpen. Samenvattend kan gesteld worden dat de heer van Os uitstekend voldeed aan de gestelde criteria. De commissie ingesteld ter toekenning van de Prof. Trooster prijs is derhalve dan ook uitermate verheugd, dat zij de prijs aan de heer van Os heeft kunnen toekennen. Dat de prijs voor de eerste maal aan de heer van Os, die werkzaam is op de afdeling Molecuulspectroscopie, waaraan ook Prof. Trooster verbonden was, is uitgereikt, is een toevallige maar wel gelukkige bijeenkomstigheid.

Gelderlander 1982

Gelderlander 1982