2022 Ralf Aben, Gerben Wulterkens, Arjan de Kleine, Daniel Szalas, Floris Hahn en Emiel Vissers

Op dinsdag 23 mei werd voor de 39e keer de Professor Jan Troosterprijs van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica uitgereikt. Een team van 6 personen (Ralf Aben (aquatische ecologie), Gerben Wulterkens, Arjan de Kleine, Daniel Szalas, Floris Hahn en Emiel Vissers (technocentrum)) wordt geëerd voor het ontwerpen van een totaal nieuw systeem om de uitstoot van broeikasgassen uit landbouw- en natuurgebieden te detecteren. Op basis van de innovatieve ideeën van het team zijn zij erin geslaagd de grootste op meetkamers gebaseerde infrastructuur voor broeikasgasemissies in Nederland te ontwikkelen. Hiervoor zijn verschillende soorten geautomatiseerde meetkamers gebouwd waarmee de uitstoot van de drie belangrijkste broeikasgassen, koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) kunnen worden gemeten. Deze staan verspreid over 22 agrarische veengebieden in het hele land. Het doel is niet alleen de emissies te kwantificeren, maar ook de oorzaken ervan te ontrafelen en uiteindelijk hydrologische en bemestingsstrategieën te ontwikkelen om de uitstoot te minimaliseren. Het team heeft zelfs een volledig geautomatiseerd drijvend meetkamersysteem ontworpen dat de broeikasgasstromen vanuit het water kan kwantificeren. De ontwikkeling van dit systeem met sensoren en loggers om zowel CO2 als CH4 emissies te registreren, is uniek in zijn soort. Het ontwerp was een uitdaging, niet alleen vanwege gewichtsbeperkingen – het moet drijven -, de inwerking van vocht en het feit dat uitstoot uit water niet alleen in de vorm van diffusie plaatsvindt, maar ook in de vorm van gasbellen met een hoge concentratie. Sensoren moeten dus zowel kleine veranderingen in concentraties als plotselinge grote concentratietoenames kunnen detecteren en de kamer moet regelmatig worden ontlucht. Het team is er wonderwel in geslaagd al deze problemen op te lossen.

5 van de 6 prijswinnaars demonstreren hun project
Marguerite Trooster en overige belangstellenden