2011 Niels Wagemaker

 

Niels Wagemaker

Niels Wagemaker ontvangt Troosterprijs voor ondergrondse onderzoeksmethoden

Niels Wagemaker ontvangt de Troosterprijs 2011, een prijs ingesteld om het ondersteunend werk van analisten bij FNWI te waarderen. Onlangs besteedde Science een nieuwsitem aan zijn werk. Ontwikkelaar, meedenker, initiator, medeauteur: hij is de drijvende kracht achter de moderne technische ontwikkeling binnen de Nijmeegse ecologie.

Niels Wagemaker verdient de prijs voor zijn vele bijdragen aan het binnenbrengen van moleculair biologische methoden binnen de ecologie in Nijmegen, zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het invoeren van zogenaamde Next Generation Sequencing methoden. Recent heeft hij meegewerkt aan het uitvoeren van een studie naar epigenetische regulatie van het fenomeen inteelt depressie in planten. De uitkomst – DNA methylatie is betrokken bij de nadelige verschijnselen die volgen op inteelt – was wereldnieuws, en heeft Wagemaker een specifieke vermelding in Science opgeleverd. Ook zijn er verschillende veredelingsbedrijven op dit werk afgekomen, en wordt gesproken over verder onderzoek en commercieel gebruik.

Daarnaast heeft Niels Wagemaker eigenhandig een methode ontwikkeld om te schatten wat de kwantitatieve bijdrage is van verschillende plantensoorten aan de ondergrondse biomassa van wortels. Op basis van zijn methode zijn inmiddels studies uitgevoerd die laten zien dat plantensoorten ook ondergronds hun eigen niche hebben. Deze studies, lange tijd de graal van elke ecosysteemecoloog, zijn pas nu mogelijk geworden door de methode van Wagemaker. Aanvragen voor hulp bij verder ontwikkeling komen binnen vanuit veel plaatsen in de wereld.

Wagemaker speelt een centrale rol binnen diverse groepen binnen het IWWR (Ouborg, de Kroon) en levert belangrijke bijdragen aan onderzoeksgroepen buiten de Radboud Universiteit (Berendse, WUR; Verhoeven, NIOO).

Baanbrekend wetenschappelijk onderzoek staat of valt met de input van mensen met creatieve ideeƫn en de daarbij horende vaardigheden. Nieuwe technologieƫn ontstaan niet alleen uit wetenschappelijk onderzoek maar ook omgekeerd biedt nieuwe technologie weer mogelijkheid voor innovaties in de wetenschap. Niels Wagemaker heeft zich op dit gebied duidelijk onderscheidden en de jury kwam derhalve unaniem tot het oordeel hem de Professor Jan Troosterprijs 2011 toe te kennen.