2006 Katinka van de Pas-Schoonen

Katinka van de Pas-Schoonen

Katinka van de Pas-Schoonen

Katinka van de Pas-Schoonen

In 2006 werd de Troosterprijs uitgereikt aan Katinka van de Pas-Schoonen, verbonden aan de afdeling Ecologische Microbiologie, Institute for Water and Wetland Research (IWWR). De recente ontdekkingen van de afdeling Ecologische Microbiologie op het gebied van langzaamgroeiende anaërobe bacteriën zijn mede mogelijk geworden op grond van de door Katinka van de Pas ontworpen en toegepaste kweekapparatuur.

Ook heeft zij de moleculaire en microscopische methodes die nodig zijn voor het monitoren van de groei van de zeer langzame bacteriën in het laboratorium geïntroduceerd en geoptimaliseerd. Haar prachtige kleurenfoto’s met behulp van ‘fluorescente in situ hybridisatie (FISH)’ van de verschillende bacteriesoorten waren van doorslaggevend belang voor de publicatie van diverse manuscripten, waaronder drie in Nature.

Bron: website FNWI

Uitreiking Troosterprijs 2006

Uitreiking 2006

Troosterprijs 2006

Troosterprijs 2006