2004 Hans Janssen

Hans Janssen

Hans Janssen

Hans Janssen

In 2004 werd de prijs uitgereikt aan Hans Janssen, werkzaam op de afdeling Fysische Chemie, waar hij zich bezighoudt met de ontwikkeling van NMR apparatuur. NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ofwel kernspinresonantie is een van de meest informatierijke analyse methoden die gebruikt wordt in biologisch, natuurkundig en scheikundig onderzoek. Onder de naam MRI (Magnetic Resonance Imaging) komen we de techniek tegen in o.a. het ziekenhuis voor het maken van contrastrijke afbeeldingen van weefsels. Om meetbare signalen te krijgen is echter relatief veel materiaal nodig en de resolutie waarmee men materialen of weefsels kan afbeelden is beperkt tot mm-schaal. Dit terwijl de NMR informatie kan verstrekken over interacties op nanometerschaal. Om verbetering in deze situatie te brengen heeft de heer Janssen meetkoppen ontwikkeld waarbij het signaal wordt gedetecteerd met spoelen met een afmeting van de orde van de diameter van een mensenhaar. Deze meetinstrumenten maken het mogelijk om minieme hoeveelheden materiaal te bestuderen of afbeeldingen te maken met een resolutie van een enkele cel.  Door het inventieve werk van de heer Janssen zijn in Nijmegen faciliteiten voor vaste stof micro-kernspinresonantie ontstaan die uniek zijn in de wereld.

Bron: website FNWI