2003 F. Schut

Frits Schut

Frits Schut

Frits Schut

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan Frits Schut, werkzaam op de afdeling Technische Zaken, als leider van de afdeling Elektronica. Frits Schut heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan een team waarin medewerkers van een aantal verschillende disciplines binnen TZ betrokken waren, en dat voor het nieuwe High Field Magnet Laboratory een zogenaamde pulsveldinstallatie heeft gebouwd. Bijzondere verdienste van de heer Schut is de ontwikkeling, met grote aandacht voor de veiligheidsaspekten, van een condensatorbank die opgeladen tot 16,000 volt een totale energie van 2 megajoule kan bevatten: die energie kan in zeer korte tijd aan een gepulste magneetspoel worden overgedragen om gedurende een honderdste van een seconde zeer hoge magneetvelden op te wekken. Deze geavanceerde apparatuur die wereldwijd tot de categorie “zeer krachtige” behoort, wordt binnenkort integraal in bedrijf gesteld, en komt dan ter beschikking voor grensverleggend onderzoek.

Bron: website FNWI